Jak wykonywać testy bezpieczeństwa? Dobre praktyki [transkrypt]

Jak zapewne wiesz i widzisz, przemysł związany z oprogramowaniem ma ogromną reputację i jest dzisiaj obecny prawie w każdym sektorze.
Większość firm wykorzystuje rozwiązania informatyczne i systemy do zarządzania i utrzymania swojej działalności. Bankowość, płatności, zapasy towarów, zakupy, sprzedaż, a także wiele wiele innych działań są obecnie prowadzone w sposób cyfrowy.
Rozwój biznesu cyfrowego sprawił, że testowanie bezpieczeństwa stało się niezwykle ważne. 
Jakie są główne kroki do przeprowadzenia testów bezpieczeństwa?

  1. Test Dostępności

Bezpieczeństwo dostępu powinno być naszym priorytetem, po to, aby zapewnić bezpieczeństwo naszej firmy i naszych klientów.
Dostępność obejmuje uwierzytelnianie i autoryzację. To Ty decydujesz, kto będzie miał dostęp do danych i w jakim stopniu może on być udostępniony uwierzytelnionej osobie.
Pomaga to zapewnić bezpieczeństwo danych przed naruszeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
Aby przeprowadzić test dostępności, należy sprawdzić role i obowiązki osób w firmie.
Zatrudnij testera, który jest wykwalifikowany do tego zadania. Będzie on generował wiele kont użytkowników, w tym różne role.
Testowanie tych wygenerowanych kont pomoże zapewnić poziom bezpieczeństwa pod względem dostępności.
Ten sam test może również obejmować jakość hasła, domyślne możliwości logowania, test captcha oraz inne testy związane z hasłem i logowaniem.

  1. Test Poziomu Ochrony Danych

Od tego zależy bezpieczeństwo naszych danych:

  • Widoczność i użyteczność danych,
  • Przechowywanie danych.

Podczas gdy widoczność danych dotyczy tego, ile danych jest widocznych dla użytkowników, przechowywanie danych wiąże się z bezpieczeństwem bazy danych.
Aby zapewnić skuteczność przechowywania danych, konieczne są odpowiednie testy bezpieczeństwa. Należy jednak najpierw przetestować, aby sprawdzić luki w zabezpieczeniach.
Profesjonalny tester może przetestować bazę danych pod kątem wszystkich rodzajów krytycznych danych, takich jak konto użytkownika, hasła, rachunki i inne.
Ważne jest, aby baza danych przechowywała wszystkie ważne dane. Transmisja danych powinna być również szyfrowana. Wykwalifikowany tester sprawdza również łatwość odszyfrowywania zaszyfrowanych danych.

  1. Test na obecność złośliwych skryptów

Hakerzy potrafią wykorzystać XSS oraz SQL injection do włamania się na stronę internetową. Złośliwy skrypt jest wstrzykiwany do systemu strony internetowej, co pozwala hakerowi kontrolować lub manipulować zhakowaną stroną internetową.
Tester może zapewnić bezpieczeństwo twojej strony internetowej przed takimi praktykami.
Tester może sprawdzić maksymalne dopuszczalne długości pól wejściowych. Ograniczenie to nie pozwala hakerowi na włączenie tych złośliwych skryptów.

  1. Test Punktu Dostępu

Na dzisiejszym rynku współpraca jest sposobem prowadzenia działalności gospodarczej. Wiele przedsiębiorstw współpracuje na poziomie cyfrowym, świadcząc usługi we wzajemnej współpracy.
Na przykład, aplikacja do handlu giełdowego musi zapewniać spójny dostęp do najnowszych danych zarówno zarejestrowanym użytkownikom, jak i nowym użytkownikom. Ale ten otwarty dostęp niesie ze sobą również ryzyko niepożądanego naruszenia.
Aby zabezpieczyć się przed takimi atakami, tester może sprawdzić punkty dostępu do aplikacji.
Profesjonalny tester ocenia i zapewnia, że wszystkie żądania dostępu pochodzą z wiarygodnych adresów IP lub aplikacji.
Jeśli nie, system aplikacji powinien mieć możliwość odrzucenia tych żądań.

  1. Test Zarządzania Sesją

Sesja w sieci obejmuje transakcje odpowiedzi pomiędzy serwerem internetowym a przeglądarką wykorzystywaną przez użytkownika.
Testowanie zarządzania sesją obejmuje wiele czynności, takich jak czas trwania sesji po pewnym okresie bezczynności, maksymalny czas trwania zakończenia sesji, czas zakończenia sesji po wylogowaniu się użytkownika i inne.

  1. Test Zarządzania Błędami

Ważne jest również testowanie kodów błędów. Obejmuje to błędy 408, 400, 404 i inne.
Tester może wykonać ukierunkowane działania, aby dotrzeć do takich stron i upewnić się, że prezentowana strona nie zawiera żadnych krytycznych danych lub informacji.
Pomaga to zapewnić, że wszystkie dane prezentowane na stronach z błędami są bezpieczne i nie są podatne na ataki hakerów.
Test ten obejmuje również badanie śladów stosu, które mogą pomóc potencjalnym hakerom w dostępie do naszego systemu czy strony.

  1. Test Innych Funkcji

Inne funkcje, które wymagają przetestowania, to przesyłanie plików i płatności. Funkcje te wymagają dokładnego przetestowania.
Każdy złośliwy plik powinien być zablokowany. Ponadto tester powinien sprawdzić luki związane z płatnościami, takie jak przelewy bufora, niepewne przechowywanie, zgadywanie haseł i inne problemy.
Oprócz wymienionych testów, profesjonalny tester może zlecić inne testy bezpieczeństwa, zgodnie z dostępnym modelem biznesowym.
Przeprowadzenie testów w powyższy sposób pomoże zapewnić kompleksowe bezpieczeństwo cyfrowe.